Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Önlemleri Nelerdir?

Ahşap İskelelerde Alınacak Güvenlik Önlemleri NelerdirAhşap, dekorasyondan inşaata pek çok alanda kullanılan bir malzemedir. Özellikle yapı sektöründe kullanım alanına baktığımızda iskeleleri görebiliyoruz.

Bir inşaatta ahşap iskele kullanılacaksa kerestenin mutlaka düzgün, sıkı dokulu, sağlam ve çıralı olması gerekir. Iskarta, tamir edilmiş ya da boyanmış olan kereste iskele yapımında kullanılmamalıdır.

Ahşap iskelelerde kullanılacak olan kerestelerin cinslerine göre ayrıştırılmış olması ve taşıyabileceği yüke sahip standartlarda olması gerekir.  Kereste boyut açısından hesap edilmeli ve küçük kesitli keresteler kullanılmamalıdır.

Ahşap iskelelerde sağlamlığı ve dayanıklılığı artırmak açısından çivi ve buldog gibi bağlantı malzemeleri kullanılmalı. Çiviler gerekli uzunluğa sahip olmalı ve uçları sivri olmalıdır. İskelede kullanılacak olan çivilerin paslı olmaması gerekir.

İskelelerde geçitler olmak zorundadır, buralarda kullanılacak olan kalaslar, uzunluğu doğrultusunda eksiz, yan yana ve aralıksız olarak konulması gerekir.

Kalasların uç bölümleri iskelenin bitiminden kendi uzunluğunun 1/10’undan daha fazla çıkarsa bu bölüme uygun korkulukların yapılması gerekir.

İnşaatta sıva, badana ya da tamirat amaçlı olarak kurulması planlanan ahşap iskelenin genişliği 80 cm’nin altında olmamalıdır.

Duvar ve kaplama gibi işlerde kullanılacak olan iskelelerin genişlikleri 120 cm’den küçük olmamalıdır.

İskele kurulumu yapılırken olası tehlikelerde göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre iskeleden aşağıya alet ya da malzemenin düşmesi gibi durumlara karşı dış bölümde 15 cm yüksekliğinde etek tahtasının bulunması gerekir.

İskelenin dikmeleri, yapıdan ayrılmayacak biçimde yanlara doğru sallanmayacak ve bel vermeyecek şekilde olmalı, düz ve çapraz kuşaklarla takviye edilerek yapıya bağlanması gerekir.

İskele mutlaka sağlam ve kaymayacak bir zemin üzerine oturtulmalıdır. Eğer iskelenin kurulumunun yapılacağı zemin yumuşak ve zayıfsa dikmeler, yükü yaymak için yeterli olan kalınlığa sahip olmalı.

İskelede kullanılacak taşıyıcı, koruyucu ve takviye edici atkılar, kuşaklar, çaprazlar, mesnetler, dikmelerin iç bölümlerine uygun şekilde çivilenmelidir.

Yük fazlalığından dolayı eklenecek ara atkı kirişleri varsa eşit aralıklarla esas kirişe çivilenmeli.

İskelenin pencere ve diğer boşluklara gelen bölümleri mesnet ve çapraz yapılmalıdır.

Atkı kirişleri ek olmamalıdır.

İskele en alttan başlayarak kurulurken, iskelenin sökümleri en üstten başlayarak yapılmalıdır.

İnşaatınız için iskele ihtiyacınızda bizimle https://www.hayatiskele.com/ adresinden iletişime geçebilirsiniz.