Cephe İskelesinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Cephe İskelesinde İş Sağlığı ve GüvenliğiÇalışma şartları göz önünde bulundurulduğunda pek çok risk barındıran iş kolları arasında yer alan inşaat sektörü, ortaya çıkan iş kazaları ve oluşan maddi ve manevi kayıplar incelendiğinde en tehlikeli işler arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. Bu iş sektöründe oluşan kayıpların engellenmesi ve kazaların önlenmesi için yapıların inşa, onarım, bakım ve yıkım işleri inşaat iskelesi kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Bu sayede güvenli bir çalışma alanı yaratmak mümkün olabilir.

Cephe iskeleleri, binaların çeşitli inşaat işlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için tercih edilen geçici inşaat yapılarıdır. Bu inşaat yapıları; dikme, taban plakası, iskele merdiveni, ana korkuluk ve ara yan korkuluk, platform, enine ve boyuna ara bağlantı gibi elemanlardan oluşmaktadır.

Cephe İskelesinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi

Ülkemizde ortaya çıkan iş kazalarının istatistiksel oranları incelendiğinde çoğunlukla meydana gelme şekilleri aşağıdaki gibidir;

  • Kayma, takılma ve düşme sonucunda,
  • Hareketli makineler sonucunda,
  • Ulaşım ve araçlarla ilgili sorun yaşanması sonucunda,
  • Yangın ve patlamalar sonucunda meydana gelen kazalar çoğunluktadır.

İnşaat iş kolunda çoğunlukla karşılaşılan kazalardan biri olan yüksek bir yerden düşme, iş kazaları içerisinde %43’lük paya sahiptir. Bu sebeple cephe iskelelerinin hayati bir önemi vardır.

İskele Çalışmalarında Güvenlik

Cephe iskelelerinde güvenli bir şekilde çalışılabilmesi için iskele kurulumu, sökümü, kullanılan iş ekipmanları, kişisel koruyucu ekipmanlar, iskele bileşenlerinin yapısı ve çalışanların eğitimi gibi pek çok unsur önemlidir. Bu unsurların hepsi bir arada özenli bir şekilde yürütülmelidir. Bu şekilde başarılı bir şekilde güven ortamı oluşturulabilir.

Cephe İskelelerinde Çalışanların Uygunluğu

İnşaat işlerinde güvenli bir alan oluşturabilmek için cephe iskelesine ihtiyaç duyulmasının yanı sıra iskelede çalışacak olanların eğitimi de önemlidir. Çalışanların gerek iş yerinde gerekse bu iş alanında yapacakları diğer işlerde mesleki eğitim almaları gerekmektedir. İş ortamında kendilerini ve çevrelerinde olan insanları tehlikeye atacak davranışlarda bulunmamaları için İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alarak yüksekte çalışma, kapalı ve dar alanlarda çalışma konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Cephe İskelesinin Kurulumu

Dış cephe iskelesi kurulumu, inşaatta çalışanların ve diğer insanların güvenliği açısından standartlara uygun malzemelerden yapılarak ve yapıya uygun bir şekilde bağlanarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Muhtemel tehlikelerin dikkate alındığı bir plan eşliğinde kurulması gerekmektedir.

https://www.hayatiskele.com/