Cup-Lock İskele Sistemleri

Cup-Lock İskele SistemleriCup-Lock İskele sistemleri özellikle yüksek ve kalın döşemelerde kullanılan iskele sistemi olmaktadır. Farklı ebatlarda dikey ve yatay elemanlardan meydana gelmektedir.

Dikey elemanları cup-lock araları standart olarak 50 ve 100 cm civarında imal edilmektedir. Tek bir bağlantı noktasından 90° dört adet yatay eleman ile birleştirilebilmektedir.

Yatay eleman boyları döşeme yüklerine göre projelendirilen farklı ölçülerde üretilebilmektedir. Aynı zamanda da alternatif dış cephe iskelesi olarak da kullanıldığı örnekler gözlemlenmiştir. Yatay elemanlar arasına merdiven ve korkuluk elemanları yerleştirilerek temelde ya da bina cephesinde şantiye güvenlikli kule merdiveni olarak değerlendirilebilmektedir.

Mobil iş iskelesi olarak da kullanıldığı anlar ile karşılaşılmaktadır. Plywood, mahyada H20 ahşap kirişler ve döşeme yüklerine göre ızgarada H20 ahşap kiriş ya da 5-10/10 ahşaplarla desteklenmektedir. Ana taşıyıcı yani mahya kirişler dört yollu başlıklara oturtulmaktadır. Cup-lock iskeleli döşeme kalıpları döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgâr yüklerine karşı güçlendirmek için diyagonal elemanlar ile desteklenmektedir.

Ayrıca sektörde ya da piyasa da Fincanlı İskele, Döşeme Altı Kalıbı, Cup-Lock Fincanlı İskele gibi farklı ifadeler ile de karşılaşılabilmektedir.

Cup-Lock İskele Sistemlerinin Özellikleri Nelerdir?

 • Cup-Lock iskele sistemleri genellikle yüksek ve kalın döşemelerde kullanılmaktadır.
 • Sistem elemanları farklı ebatlarda dikey ve yatay elemanlardan meydana gelir.
 • Dikey elemanların cup-lock araları standart olarak 50 cm ve 100 cm olarak üretilmektedir.
 • Tek bir bağlantı noktasından 90° ile dört adet yatay elemanla birleştirilebilmektedir.
 • Yatay elemanların ebatları döşeme yüklerine göre projelendirilmiş şekilde farklı ölçülerde üretilmektedir.
 • Alternatif dış cephe iskelesi olarak da kullanıldığına denk gelinmiştir.
 • Elemanlar arasına merdiven ve korkuluk elemanları yerleştirilerek temelde ya da bina cephesinde şantiye güvenlikli kule merdiveni olarak kullanılabilmektedir.
 • Mobil iş iskelesi olarak sıklıkla kullanılabilmektedir.
 • Plywood, mahyada H20 ahşap kirişler ve döşeme yüklerine göre ızgarada H20 ahşap kiriş ya da 10/10 ahşaplarla desteklenmektedir.
 • Ana taşıyıcı (mahya) H20 ahşap kirişler dört yollu başlıklara ya da 10/10 ahşap ve azmanlar U başlıklara oturtulmaktadır.
 • Döşeme kalınlığı, yüksekliği ve rüzgâr yüklerine karşı güçlendirmek için diagonal elemanlar ile desteklenmektedir.
 • Çekiç yardımı ile söküm ve kurulumu kolayca yapılabilmektedir.
 • Düğüm noktalarından dolayı yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olmaktadır.
 • Dikey elemanlar 100 cm ara yatay elemanlar ile bağlanırsa 40kN/ayak taşıma kapasitesine sahip olur.

Kullanım Alanları Nelerdir?

Cup-Lock İskele Sistemleri, konutlar, yüksek yapılar, iş ve alışveriş merkezleri, metro yeraltı istasyonları, endüstriyel yapılar, enerji tesisleri, hastane sağlık tesisleri, viyadük başlıkları, köprü, menfez döşemeleri, HES projeleri, tersaneler gibi birçok projede kullanılabilmektedir.

https://www.hayatiskele.com/