Deprem Spektrumu Nedir?

Deprem Spektrumu NedirTürkiye deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülke bunun içinde olası depreme karşı gerekli olan tedbirlerin önceden alınması gerekir. Depreme karşı önceden alınacak tedbirlerin başında ise depreme dayanıklı olan binaların yapılması vardır.

Türkiye Ağustos depremi sonrasında ciddi bir atılım içerisine girdi ve eski yapılar kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilenmeye çalışılıyor. Bunun maliyetli ve uzun bir süreç olduğunu biliyoruz, ancak yapılması önemli olan bir iştir.

Depremlerin kendi içerisinde diyagramı vardır. Bunun için de hiçbir deprem birbirinin aynısı değildir ve benzemez. Bunu insanın parmak izi gibi düşünebilirsiniz.

Her depremin kendisine has özellikleri bulunur, bunun içinde daha önceki depremlere bakarak gelecek depremleri ya da yeni olmuş bir depremi hesaplayabilmek söz konusu değildir. İşte bu nedenden dolayı deprem spektrumları geliştirilmiştir. Bu işlem esnasında yüzlerce ve binlerce deprem üst uste konmuş sistematik bir şekilde birleştirilmiştir. Bu da genelleme sağlanarak bir altlık oluşturulmasına imkan tanımıştır.

Spektrum yerel zemin koşullarından bile etkilenebilir. Yani durum zemin büyütmesi şeklinde isimlendirilir. Bu hareketin oluşması deprem sırasında yapılarda oluşan kuvvetleri daha fazla büyütürler. Yani olası bir depremin etkisi binaya aynı şekilde yansımaz. Bu noktada mühendisleri binada oluşan ivme ilgilendirir.

Yer ivmelerinin ölçümü geliştirilmiş cihazlar sayesinde basit bir şekilde ölçülebilir. Binada oluşan etki ise yönetmelikler doğrultusunda tespit edilir. Yani yapılarda oluşan bu ivmeler yalancı ivme şeklinde tanımlanabilir.

Depreme Dayanıklı Yapılar

Depreme dayanıklı olan yapılarda zemin en önemli faktördür. Bunun için bir proje ele alınmak istenildiğince öncelik zeminin ne kadar elverişli olduğunun tespit edilmesine verilmelidir. Bu sayede depreme dayanıksız olan bir zemin üzerine yapının yapılmasına müsaade edilmez.

Günümüz modern çağında yapıları düşündüğümüzde artık tek katlı ya da birkaç katlı binaları göremiyoruz. Bunun yerine 10 katlı 15 katlı binaların yapılması söz konusu. Büyük bir maliyet ve ince hesaplar yapılarak oluşturulan bu yapılarda deprem de dahil olmak üzere her türlü detay en ince şekilde ele alınmalıdır.

Projelerinizde kullanmanız gereken iskele konusunda https://www.hayatiskele.com/ adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.