Dış Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma

Dış Cephe İskelelerinde Güvenli ÇalışmaGüvenlikli dış cephe iskelesi, binaların ve çeşitli yapılan bakım, onarım, inşa ve yıkım işlerinin yapılmasında güvenli bir çalışma ortamının meydana getirilmesinde ve bu ortama güvenli erişimin sağlanabilmesi için gereken geçici iş ekipmanıdır.

Cephe iskelelerinin kurulumu, sökümü ve kuruşum tamamlandıktan sonra iskeleyi kullanacak olan tüm çalışanlar ile şantiye şefleri, saha mühendisleri, iş güvenliği uzmanları ve tüm yapı müteahhitlerinin yararlanması için kontroller olmalı ve güvenli çalışma alanı sağlanmalıdır.

İskele Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İskelenin kullanılma amacına bağlı olarak gereken muhtemel yükler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda doğru yük sınıfı belirlenmelidir. Gereken koşulları sağlayan uygun bir iskele seçilmelidir.

Kurulum Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

İskele kurma, kullanma ve sökme planı; inşaat mühendisi, inşaat teknikeri ya da yüksek teknikerinin hazırlaması gerekir.

 • İskele kurulumunun ilgili mevzuata ve bu rehberde belirtilen hususlara göre güvenli bir şekilde tamamlanmasını koordine ve kontrol edecek “ehil bir kişi” işveren tarafından tayin edilmesi gerekir.
 • İskelede kullanılacak bütün parçalar kontrol edilerek eğilmiş, çatlamış, kırılmış, korozyona uğramış parçalar yenileri ile değiştirilmelidir.
 • İskele kurulacak zemin; tesviye edilmelidir. Aynı zamanda iskeleden aktarılacak olan yükleri taşıyacak sağlam yapıda olması gerekir. Kazı alanına yakın alanlarda iskele kurulacaksa kazı kenarının çökmesine karşı desteklenerek güçlendirilmesi gerekir. Yüksekte güvenli çalışmayı sağlamak için ideal bir çalışma tekniği belirlenmelidir. Bunlar yaşam hatları, güvelik korkulukları, montaj gibi yöntemlerdir.
 • Elektrik hatları yakınında iskele kurulumu yapılacaksa; hattaki enerjinin kesilmesi veya hattın nakledilmesi, hatta teması engelleyecek biçimde yalıtkan bariyer yapılması, kullanılacak uzun malzemeler ve rüzgârın hatlar üzerinde salınım etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Ek güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Bu tedbirler arasında gerekli güvenlik mesafesinin bırakılması bulunur.
 • İskele kurulacak olan binanın etrafındaki yaya ve araç trafiği dikkate alınarak gereken önlemler alınmalıdır.

İskele kurulumunda görev alacak olan kişilerin gerekli koruyucu ekipmanları giymesi için donanımların temin edilmesi gerekir. Bu donanımlar aşağıdaki gibidir.

 • Tam vücut emniyet kemeri
 • Emniyet halatı
 • Enerji emici
 • Karabina
 • Uygun ankraj noktası

İskele Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İskelenin, üreticinin verdiği kurulum ve kullanım kılavuzu ile üretici talimatları gereğince, kurma, kullanma ve sökme planı göz önünde bulundurularak kurulması gerekir.

 • Zemine aktarılan yükün geniş bir alana dağılması için altlık kullanılması gerekir.
 • Zeminin eğimine göre iskelenin terazisinde kurulması için ayarlanabilir ya da sabit taban plakalarının kullanılması gerekir.
 • İskeleye girişlerin güvenli bir alandan yapılması gerekir. Kurulum tamamlanmadan önce kullanımına kesinlikle izin verilmemesi gerekir.
 • İskelenin kat düzlemlerinin tümüne yerleştirilen platform birimleri, aralarda boşluk olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Platform birimlerinin sabit olması gerekir.
 • İskele katlarının tümünde platformdan itibaren topuk tahtası, ara korkuluk ve ana korkuluk takılması gerekir.
 • İskele içinde kolay bir şekilde erişimin sağlanabilmesi için merdiven sistemlerinin kullanılması gerekir. İskele parçaları ideal ekipmanlar ile güvenli şekilde üst katlara aktarılması gerekir.
 • İskele, üreticinin kullanım kılavuzunda belirttiği gibi sağlam bir yapı yüzeyine ve yeterli sayıda ankraj yardımıyla yapıya sabitlenmelidir.
 • İskele ağ veya branda ile kaplanacaksa ankraj sayısının üretici talimatlarına bağlı olarak artırılması gerekir.
 • Toplu koruma tedbirlerinin alınamadığı iskelelerin kurulumu esnasında kullanılacak tam vücut emniyet kemeri ve bağlantı aparatlarının, iskele tedarikçisi firma tarafından verilen kullanım kılavuzunda belirtilmiş doğru bağlantı noktalarına takılması gerekir.

Kullanımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İskelenin kullanılacağı yükleniciler, kullanım öncesinde gözle kontrol edilmelidir.
 • İskele üzerinde bir değişiklik yapılması gerektiği zaman kurulumu yapan firma ile iletişime geçilmesi gerekir.
 • Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yetkili kişiler ile işverenin talimatlarına uyması gerekir.
 • Yağışlı havalarda, gereken önlemler alınmadan iskele üzerinde çalışılmaması gerekir.

Kiralık iskele seçeneklerini incelemek ve sipariş vermek için https://www.hayatiskele.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.