Güvenlikli İskele Kurulumu

Güvenlikli İskele KurulumuGüvenlikli kiralık iskele, yapı ve binalarda inşaat, onarım, bakım gibi işlemlerde kullanılan sistemler olarak karşımıza çıkar. Güvenlikli iskele sistemleri çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı sunar. Güvenlikli kiralık iskele personelin yüksek yapılarda güvenil bir şekilde çalışmasına yardımcı olan bu sistemler aynı zamanda malzemelerin taşınmasını da sağlamaktadır.

Güvenlikli kiralık iskele kurulumu, iş sağlığı ve güvenliği bakımından oldukça önemlidir. İnşaat sektörünün riskli olması nedeniyle güvenlik ve koruma bu sektörde kritik öneme sahiptir. Bu sistemler alana hem güvenil bir şekilde ulaşmayı hem de güvenli bir şekilde çalışmayı sağlar.

Güvenlikli İskele ile Güvenli Çalışma Alanı

Günümüzde inşaat sektörü gelişen ve katma değeri yüksek bir sektördür. Yapıların hızlı, kaliteli ve güvenli şekilde yapılması sektörün en önemli detayları arasındadır. Bu nedenle yapıların hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan unsurlar bulunmaktadır. Güvenlikli kiralık iskele bu unsurların başında yer alır.

Güvenlikli iskele, iş güvenliği açısından kritik önem arz eder. Yapılan araştırmalarda inşaat ve yapı sektöründe çok sık iş kazası yaşandığı gözlemlenmektedir. Uluslararası normlara uygun olarak endüstriyel kalıp ve iskele sisteminin kullanımının yaygınlaşması, yaşanabilecek olası iş kazalarının önüne geçecek sistemlerdir.

Güvenlikli Kiralık İskele Kurulumu

Kurulum yapılacak zeminin sağlamlığı test edilir. İskelenin kendi ağırlığı ve çeşitli faktörler nedeniyle oluşabilecek kaymaların engellenmesi söz konusudur. Gereksinim duyulan noktalarda iskelenin zeminle temas etmesine yardımcı olan alt ayar millerinin altına ahşap takoz malzemenin yerleştirilerek yükün dengeli bir alana yayılması sağlanabilir.

Montaj işleminde ilk olarak alt ayar millerinin yerleştirilmesi sağlanmalıdır. İskelenin yerleştirileceği noktadaki alt ayar milleri yerleştirilerek çerçevelerin takılması söz konusudur.

Yatay korkuluk borularının çerçeve arasına montajı ile güvenlikli kiralık iskele kurulumu söz konusudur.

İki çerçeve arasındaki mesafeye uygun biçimde diyagonal bağlantı borusunun montajı uygulanarak sistemin yük altında sağlamlığı artırılmaktadır. Yatay noktadaki diğer modül tamamlanır, platformlar da sisteme eklemlenir.

Merdivenli platform ile üst kata ulaşılarak bu noktadaki modülün kurulumuna çerçeveler eklenir.

İskele güvenlik boruları da sisteme eklenir. Süpürgeliklerin montajı ile güvenlikli iskele kurumlumu devam eder.

Platformların sisteme eklenmesiyle üst modül kurulmuş olur. Belirli noktalarda sabitleme işlemleri yapılır.

İskelenin en üst katına ulaşana kadar merdivenli platform adımları tekrar edilerek kuruluma devam edilmesi söz konusudur.

İskele güvenlik borusu ve süpürgeliklerin takılması ile kurulum tamamlanmış olur.

https://www.hayatiskele.com/