İç ve Dış Yalıtımın Faydaları

İç ve Dış Yalıtımın FaydalarıDünyada üretilen enerjinin yarısını binaların tüketmiş olduğunu biliyoruz. Bunun için binalardaki ısı kaybını ne kadar aza indirebilirseniz o kadar iyi olur.

Yapılardaki ısı kaybının önlenmesinin yolu ise şüphesiz ki ısı yalıtım sistemleridir. Bu sistemler iç ve dış olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilir.

Dış Yalıtımın Faydaları

Dış ısı yalıtımı, tam koruma sağlar, çünkü tüm bina ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Yapının içi ve dışı arasındaki sıcaklık farkı azaldığı için nem olma durumu ortadan kalkacak ve evin daha uzun süre boyunca dayanıklı kalması sağlanmış olacaktır.

Dış yalıtımın dezavantajları

Dış yalıtımın yüksek hava sızdırmazlığı ve enerji tasarrufu gibi birçok avantajı vardır, ancak dezavantajları da yok değildir. Bunlardan biri dış duvarın kalınlaşmasıdır. Duvar kalınlaştığı için uygulama dar alanlarda istenilen sonucu vermeyebilir.

Dış yalıtım deprem konusunda da düşündürücüdür. Deprem sonrasında binanın dış cephesinde oluşan çatlaklar yalıtım altında kalacağından görünmeyebilir.

Yapılarda havalandırma çok önemlidir, yalıtım ise hava geçirmezdir.

İç Yalıtımın Faydaları

  • İç yalıtım geleneksel bir yöntemdir ve birçok faydası vardır.
  • Dış duvarı etkilemez.
  • Dış yalıtımın aksine, kolonlar arasına yalıtım yapılır, böylece dış duvar kalınlaşmaz.
  • Kentsel alan gibi küçük bir alanda bile tasarımı bozmadan yalıtım imkanı sağlanmış olur.
  • Dış yalıtıma göre daha ucuzdur. Tüm yapıyı kaplayan dış yalıtımın aksine kısmi bir yalıtım olduğundan maliyeti düşürülebilir.

İç Yalıtımın Dezavantajları

İç yalıtımın dezavantajı, dış yalıtıma göre daha az hava geçirmez olmasıdır. Binanın tamamını dış yalıtım gibi sarmadığı için boşluklar oluşacaktır. Düşük hava sızdırmazlığı nedeniyle nem yoğuşması meydana gelebilir. Nem oluşumu binanın bozulmasına neden olacaktır. Evin yapısının betonarme veya ahşap olmasına bağlı olarak yapılacak işlem farklı olabilir, fakat genel olarak betonarme yapının ahşap yapıya göre dış ve iç sıcaklık farkına neden olma ihtimali daha yüksek olduğu için nemin daha olası olduğu belirlenmiştir.

Binalarda iç ve dış yalıtım yapılması gerekiyorsa mutlaka iskele sistemi kurulması gerekir. İşçiler iskele üzerinde rahatlıkla hareket ederek yalıtım uygulamasını rahatlıkla yapabilirler.

https://www.hayatiskele.com/