İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Nasıl Sağlanır?

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Nasıl SağlanırÇalışma hayatının her alanında güvenlik ön planda olmak zorundadır. Ancak inşaat gibi bazı sektörler vardır ki bu alanlarda yaşanabilecek en basit sorun bile çalışanın hayatını riske atacağından dolayı mutlaka gerekli olan tedbirlerin alınması gerekir.

İnşaat sektörü, en riskli olan iş grupları arasındadır ve bu riski en aza indirebilmek içinde birtakım ekipmanların kullanılması zorunludur. Örneğin inşaatlarda babet kullanımı zorunlu olan bir uygulamadır.

Tüm dünya da iş hayatındaki risklerin aza indirilmesi ve kazaların önlenebilmesi için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye’de ise 1971 yılında yürürlüğe giren işçinin sağlığı ve güvenliği için gerek duyulan tüm malzemelerin olması zorunlu tutulmuştur

2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanmış, AB uyum süreci kapsamındaki iş sağlığı ve güvenliği kanununu doğrudan ve dolaylı olarak çalışanları ilgilendirmektedir.

İş Güvenliği Nedir?

İş güvenliği iş kazalarını ve kaza sonrasında oluşan kayıpları en aza indirmek amacıyla uygulanmış olan bir sistemdir. İş güvenliği kapsamında alınacak önlemler sektörden sektöre farklılık gösterir.

İş Kazası Nedir? 

Bir işyerinde insanlara verilebilecek zarar, makine, tesisat ve ekipmanlara verilen zarar neticesinde yapılan işin aksamasıdır. İnşaatlarda en çok görülen iş kazalarına baktığımızda iskeleden düşme, malzeme düşmesi, makine, araç ve ekipmanların vermiş olduğu zararlar diyebiliriz.

Hayat iskele olarak biz üretimini gerçekleştirmiş olduğumuz inşaat iskeleleri konusunda her zaman güvenliğe önem verdik ve vermeye de devam ederiz. İskelelerde kullanmış olduğumuz tüm parçalar TSE onaylı olmakla birlikte AB standartlarına uygundur.

 İş Kazalarının Nedenleri Nelerdir?

İşyerindeki kazaların nedenleri insan kaynaklı olabileceği gibi kimyasal ve mekanik de olabilir. Bu kazalar içerisinde en üzücü olan ise insana gelebilecek olan zarardır, çünkü inşaatta yaşanılan bir iş kazasının sonuçları çok ağır olabilir.

İş kazalarının gerçekleşme nedenleri arasında ağırlıklı olarak güvensiz davranışlar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Güvensiz çalışma yönteminin seçilmesi,
  • Çevre koşullarının güvensiz ve sağlıksız olması,
  • Elektrikli makinelerin topraklanması,
  • El aletlerinin işe uygun seçilmemesi
  • Boşlukların kapatılmaması

İnşaatınız için güvenli iskele ihtiyacınız durumunda bizimle https://www.hayatiskele.com/ adresinden iletişime geçebilirsiniz.