İskele Sertifikası Nedir? İskele Kurulum Sertifikası Nasıl Alınır?

İskele Sertifikası Nedir - İskele Kurulum Sertifikası Nasıl AlınırYapıların dış yüzeylerinde yapılması planlanan işler için ahşap ya da çelik malzeme kullanarak iskele kurulumu gerçekleştiren kişiye iskele kurulum elemanı denir. İskele kurulumu için, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması ve gerekli güvenli tedbirlerinin alınması önemlidir. İskele kurulumu için inşaatta çalışan elemanların iskele kurulum elemanı mesleki yeterlilik belgesi yani iskele kurulum sertifikası alması gerekir. Peki, iskele sertifikası nedir, nereden ve nasıl alınır?

İskele Sertifikası Nedir?

İskele sertifikası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan TS EN 12810-1, EN 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2, TS EN 12811-3 standartlarına uyan iskelelere yine TSE tarafından verilen belgedir.

İskele Sertifikası Standartları içeriği aşağıdaki gibidir.

 • TS EN 12810-1: Ön Yapımlı Bileşenlerden Meydana Gelen Cephe İskeleleri: Mamul Özellikleri
 • TS EN 12810-2: Ön Yapımlı Bileşenlerden Meydana Gelen Cephe İskeleleri: Özel Yapısal Tasarım Metotları
 • TS EN 12811-1: Geçici İş Ekipmanları: İskelelerin Performans Gerekleri ve Genel Tasarım
 • TS EN 12811-2: Geçici İş Ekipmanları: Malzeme Bilgileri
 • TS EN 12811-3: Geçici İş Ekipmanları: Yükleme Deneyleri

İskele kurulum elemanlarının belgelendirilmesi; yüksekte yapılacak işlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kurallara uyum sağlayacak hususlardan biri olan elemanın nitelendirilmesi, profesyonel kişilerin acemilerden ayrılması ve deneyimli elemanların belgelendirilmesidir.

İskele Kurulum Elemanı Ulusal Meslek Standardı

MYK gözetiminde, INTES tarafından hazırlanan ulusal meslek standardı, iskele kurulum elemanı ulusal meslek standardını da içerisinde barındırır. Diğer meslek grupları da dahil olmak üzere ulusal meslek standardı kapsamı aşağıdaki gibidir.

 • Yetki verilen sertifika kuruluşları
 • 12UY0056-3/A1 İş sağlığı güvenliği birimi
 • 12UY0056-3/A2 Genel iskele kurulum koşulları
 • İş iskelesi kurulumu için gerekli olan kalite kontrol ölçütü
 • Mevcut şartname yapısı
 • Kalite sistemleri unsurları
İskele Kurulum Sertifikası Nasıl Alınır?

İskele kurulum sertifikası alabilmek için MYK tarafından yetki verilen belgelendirme kuruluşlarına istenen belgeler ile başvurulması gerekir. İskele kurulum sertifikası almak için gereken başvuru evrakları aşağıda verilmiştir.

 • Başvuran tarafından imzalanan Aday Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Sınav ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

https://www.hayatiskele.com/