İskele Statik Hesabı Nedir?

İskele Statik Hesabı NedirBir yapının dışında ya da içinde kullanılacak olan iskelelerin taşıma kapasitesi, dayanma kapasitesi ve ölçmesine statik iskele hesabı denir.

Bir iskelenin güvenlikli olarak kabul edilmesi için TSE onayının olması gerekir. Bu onayın alınması içinde statik hesabının mutlaka yapılması şarttır. Her projede olduğu gibi iskele statik hesaplamasının bu alanda uzman olan mühendis tarafından yapılması projenin sağlığı açısından önemlidir. Mühendisin başarılı çalışması inşaat ruhsat alma sırasında sorun çıkmamasını sağlar.

Tüm firmalar iskele statik hesaplamasını mutlaka hesaplama yönetmeliği doğrultusunda yapmak zorundadır. Bu nedenle hesaplama gelişi güzel olmaz. Hesaplama ile ilgili yönetmelikte nasıl yapılması gerektiği şu şekilde belirtilmiştir.

İskele Statik Hesabı Nasıl Yapılır?

İskelenin güvenli bir çalışma alanında yapılması isteniyorsa bu durumda inşaatlarda kullanılan iskelenin statik hesaplamalarını ilgili inşaat mühendisleri tarafından yapılması gerekir.

Bu hesaplama çok üst düzey dikkat ve incelik gerektirdiği gibi işçilikte gerektirir. Bu alanda uzman olan mühendisler tarafından yapıldığında telafisi yapılmayacak olan sorunların da önüne geçilmiş olacaktır. Aksi takdirde sorun hayati tehlikeye kadar götüren sürece neden olur. İskele inşaatı yapılan binanın tüm cephesine kurulaması gerekir. Tüm cepheler için statik hesaplama ayrı ayrı yapılarak can güvenliğinin sağlanması hedeflenir ve can güvenliğini sağlayabilmek adına korkuluklar kullanılır.

İskeleler Sadece İnşaat Dış Cepheleri İçin mi Kurulur?

İskelelerin amacı yalnızca dış cephelerde kullanılması değildir. Bazı durumlarda yapının içerisinde restorasyon amaçlı olarak da kurulum gerekli olabilir. Özellikle yeni yapılan konutlarda tavanın yüksek olması iskele kurulmasını zorunlu kılabilir.

İskele Kurulumunun Genel Şartları Nelerdir?

  • İskele kurulumu yapılması için genel şartların oluşturulması gerekir. Bunun içinde özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı mevzuat değişikliği sonrasında iskele statik hesaplaması zorunludur.
  • Kurulum esnasında mevzuata uygun olacak bir şekilde proje yapılması gerekir.
  • İskelenin kurulum aşamasında ayakların iki çapraz bir düz çubuğun monte edilmesi gerekir.
  • İskelenin kurulacağı zeminde kot farkı bulunuyorsa ayar milleri ya da uzatma kullanılması gerekir.
  • En uzun iskele 80 metre uzunluğunda olabilir. Eğer iskelenin yüksekliği 60 metre ise bu durumda yapıya sabitlenmesi gerekir.

https://www.hayatiskele.com/