İskelenin Tarihçesi

İskele, yapı inşasında vazgeçilmez unsurların başında gelen ekipmanlardandır. İskeleler, iş güvenliği noktasında önemi son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan ekipmanların da başında geldiğinden önemi her geçen gün daha fazla artmaktadır.

İskele Nedir?

İskele, işçilerin yapı elemanlarının inşasında boylarının yetişmeyeceği noktalarda rahat işlev görmeleri için oluşturulmuş, işçilerin güvenliğini de ön planda tutması gereken ekipmanlardır. Geleneksel iskele kullanımlarında ahşap ekipmanların da ağır bastığı bilinse de günümüzde pimli ve çelik iskeleler kullanım açısından daha büyük önem arz etmektedir.

Tarihte ilk yapı dönemlerinden beri kullanılmakta olan iskele, ilk zamanlarda cahilane bir tasarımla sadece yüksekliği sağlamak ve işleri kolaylaştırmak için kullanılıyor olsa da yukarıda da bahsettiğimiz gibi son dönemlerde güvenlik ön planda tutularak kullanılmaya devam etmektedir.

Yapı İskelelerinin Tarihi

Yapı iskelelerinin tarihi araştırmaya çalışıldığında tapı iskelelerinin gelişimini doğrudan etkileyen en büyük etkenin yapı teknolojileri olduğu bilinmektedir. Yapı inşalarında kullanılan iskelelerin her geçen gün yeni özelliklerle donatılması güvenlikli iskele teriminin dillerde dolaşmasına, artık alışverişlerde güvenlikli iskele ismiyle işlem yapılmasına kadar konunun ilerlemesine sebep olmuştur.

Geçmişten bu güne kadar iskele ve inşaat tarihi ile ilgili sayısını bilemeyeceğimiz kadar kitabın yazılması gelişim sürecini gözler önüne sermektedir. Kitaplardan ve tecrübelerden edinilen bilgilere göre iskele, tarih boyunca sürekli geliştirilen bir yapı elemanı olarak yapı sektöründe sarsılmaz yerini almıştır. Bu kitap ve kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre tahrip ve yıkılma olaylarının tarihin her döneminde yaşandığını görmekteyiz.

Ülkemizde İskelenin Gelişim Süreci

Oldukça garip gelecek belki ama ülkemizde iskele sektörünün bu günkü haline gelmesi, yurtdışına çalışmak için giden, geri dönüşte de yapı sektörüyle alakadar olan insanların oradan getirdikleri teknoloji ile sağlanmıştır. Özellikle Almanya’da inşaat işlerinde çalışan Türkler, ülkemize geri döndüklerinde oradaki yapı inşa tekniklerini alarak iskele tarihinde ülkemizde görülen değişiklikleri yerine getirmişlerdir. Alman iskele ve güvenlikli iskele dönemi ülkemizde işte bu şekilde başlamıştır.