Şantiyelerde Kullanılan İskeleler

Şantiyelerde Kullanılan İskelelerYapılar projelendirme aşamasındayken risklerin ortadan kaldırılması ve güvenli alanların oluşturulması önemlidir. Bu anlamda inşaatlarda kurulumu yapılacak olan standart iskelelerin uygulama aşaması öncesinde kurulum planlarının yapılması şarttır.

Eğer iskelenin kurulum yüksekliği 24 metrenin üzerinde ise bu durumda standart sistem konfigürasyonları dışında hesaplama yoluna gidilmelidir.

İskelelerde kullanılacak olan malzemelerin tamamının laboratuar testleri yapılıp, olası deformasyonlara karşı dayanıklılığının kontrol edilmiş olması gerekir.

İskele kurulumu yapılmadan önce yapı üzerindeki çıkıntılar, oval yüzeyler ve kesişme noktaları iskele ayaklarında belirtilerek iskelenin binaya olan yakınlığı ve geçişlerin hesaplanması gerekir. Eğer iskelede cepheler arasında geçişler olmayacaksa bu durumda cephe geçiş noktalarına merdiven yapılmalıdır.

İskele tabanında ayarlanabilir miller olmalıdır. Bu ayar millerinin oturmuş olduğu zeminin sağlam olması ve sağlamlığın tam olarak sağlanamadığı millerin altına taban plakaları konularak zemindeki basıncın azaltılması gerekir.

Türkiye’de kurulumu yapılan iskelelerdeki en önemli sıkıntı kurulum sonrasında merdivenin ilave edilmesidir. Oysaki merdiven ana ve ara korkuluğun tamamlanması sonrasında bir üst kata montaj edilmelidir.

İskele sökümü ya da kurulumu yapılırken emniyet kemerlerinin kullanılması gerekir. İskele üzerinde tam güvenlik oluşturulmadan kullanım sağlanmamalıdır.

Kurulum sırasında elektrikte düşünülmelidir, iskelenin elektriği iletme özelliği göz önünde bulundurularak gerekli topraklamanın yapılması şarttır. Topraklama iskelenin hangi bölümünde yapılacaksa galvaniz şeritlerle topraklama kablosu bağlanmalıdır.

İskelenin hareket etmemesi için güvenli bir şekilde desteklenmeli yatay ve düşey kuvvetlere karşı sabitlenmelidir. İskelede ankraj düzeni şantiye yetkilileri tarafından belirlenmelidir.

İskelede kullanılacak olan makara ve gırgır vinçler, süreklilik arz etmelidir. Eğer şartlar vinç kurulumu için uygun değilse bu durumda merdiven sisteminin tüm platformlara kolaylıkla ulaşılabilmesi sağlamalıdır.

İskele üzerindeki çalışma platformlar olabildiğince yatay olmalı eğer ki eğim % 20’den fazlaysa platformda ayak tutucular kullanılmalıdır.

İskele üzerindeki uyarı sistemleri ve ağırlık belirleyiciler levha şeklinde hazırlanarak personelin görebileceği yerlere asılmalıdır.

Bina yaya trafiğine açık olan bir alandaysa iskele üzerinden malzemelerin düşebileceği göz önünde bulundurulmalı ve dış yüzeyi çuval kumaşı ya da file ile kaplanmalıdır.

Şantiye iskeleleri konusunda bize https://www.hayatiskele.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.