Tekil Temel Nedir?

Tekil Temel NedirHer inşaatta farklı temel sistemleri kullanılır. Nedeni ise zeminde kullanılacak olan malzemelerin zeminin yapısına uygun olmasının sağlanması içindir. Bu nedenle bir inşaatta temel atılmadan ilk önce zemin etüdü çalışması yapılır.

Tekil temel yapılarda kullanılan temel türlerinden bir tanesidir. Zemin eğer orta sertlikte ise binanın yükü az olacaksa bu tür temeller kullanılır. Tekil temellerin uygulanma şekli farklı olabilir. Örneğin kare, dikdörtgen ve nadiren de olsa daire şeklinde olabilir. Yapının durumuna ve zeminin türüne göre tekil temeller planlanmış olan projenin yük hesaplamalarından az olması durumunda kullanılır.

Tekil temel’in ne demek olduğunun bilinmesinin yanı sıra nasıl düzenlenmesi gerektiğinin de mutlaka bilinmesi gerekir. Çünkü yük noktasının verileceği alan ve bu alanın zeminin yapısına nasıl dağılacağı gibi hesaplamalarında yapılması gerekir.

Tekil temeldeki düzenlemelerin mutlaka bir sistem içinde olması gerekir. Yapılacak olan düzenleme ise şu şekildedir.

  • Tekil temel yapısının orta noktası ile bağlantılı olacak olan kolon eksenel yükünün arasında yer alan dış merkez yapısı küçük bir şekilde düzenlenmelidir.
  • Temel deprem bölgesinde atılacak ise bu durumda temel yapısı, deprem hatları ile bağlanmalıdır.
  • Temellerde farklı oturma durumu söz konusu olabilir. Bunun için tekil temel yapısının oturma yapmaması sağlanmalıdır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm hususlar temelin yük dengesinin eşit bir şekilde dağıtılması ve bu sayede yapının da korunmasının sağlanması için önemlidir.

Tekil Temel Nerelerde Uygulanır?

  1. Betonarme
  2. Donatısız yapılar
  3. Prefabrik yapıları

Zeminin durumu ve yapıya göre bu temel tekil temel tiplerinden herhangi bir tanesinin kullanılması gerekir.

Yani tekil temel nedir? Şeklinde bir sorunun yanıtı zeminin durumuna göre belirlenmiş olan temel çeşididir diyebiliriz.

Yapılar başlangıçtan bitişe kadar tüm proje aşamasında iyi düşünülmeli gerekli hesaplamalar yapılmalı ve buna göre nasıl bir seçim yapılacağının kararının verilmesi gerekir.

Sonuç olarak zemin orta sertlikteyse uygulanacak olan temel bu şekilde olur.

Başlayacağınız inşaatınızda iskele ihtiyacınız olması halinde bizimle iletişime geçebilir, iskele kurulumu ve sökümü gibi işlemlerde profesyonel bir destek alabilirsiniz.

Bize https://www.hayatiskele.com adresinden ulaşabilirsiniz.