İskele Kontrolleri Hangi Aralıklarla Yapılır?

İskele Kontrolleri Hangi Aralıklarla YapılırCephe iskeleleri, büyük bina inşaatlarında kaplama, onarım, bakım, boyama ve temizleme gibi işler için kullanılan sistemlerdir. Cephe iskelelerinin periyodik muayenesinin rutin bir şekilde yapılması ve belirlenen aralıklara sadık kalınması; projede çalışan kişilerin, çevredeki kişilerin sağlığı bakımından önemlidir. İskelelerin periyodik kontrolü konusunda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne bakılarak bilgi edinilmesi gerekir. Bu yönetmelik; iskelelerin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususları barındırır.

Kaldırma ve İletme Ekipmanları alt başlığında;

Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tekniker ya da yüksek teknikerler tarafından yapılır. Bahsi geçen iskele periyodik kontrollerinin zarar vermeyen muayene teknikleri ile gerçekleştirilmesi durumunda, bu kontroller yalnızca TS En 473 standardına göre eğitim almış mühendisler, aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir. İskelelerin periyodik kontrolleri mimarlık ve mühendislik fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları, makine ve inşaat veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Gemi inşaat projelerinde ise iskele periyodik kontrolleri gemi inşaatı mühendisi tarafından gerçekleştirilir.

İskele Periyodik Kontrolü

Pek çok ticari alanda ya da kurumda kullanılan iskelelerin ve iskele elemanlarının belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekir. Aynı zamanda bu firmalarda çalışanların da yangın gibi riskli durumlarda hızlı hareket edebilmeleri için bu konuda eğitimli olmaları gerekir. İnşaat sektörü alanında hizmet veren firma kullanılan malzemelerin kapasiteleri ile ilgili olan raporları temin etmelidir. Aynı zamanda tesisatların yapılandırılması, yüksekte çalışan kişilerin bu konuda eğitilmesi, kaza ya da hastalık durumunda yapılması gereken ve hayat kurtaran ilk yardım müdahalesinin yapılabilmesi için bu konuda eğitim verilmesi, tehlikeli malzeme imal eden yerlerde güvenlik açısından danışmanlık hizmetinde bulunulması gibi işler yapılması gerekir.

İskele Kontrollerinin Aralığı Nedir?

Yapılaşmada sıklıkla kullanılan ve yapı iskelesi, dış cephe iskelesi, gibi isimler verilen iskelelerin bakımlarının altı ay ara ile yapılması gerekir. Azami periyodik kontrol süresi 6 aydır. Bu bakım, onarım ve kontrolleri yapan firmanın bakımda çalışan çalışanları; inşaat mühendisliği, mimarlık gibi alan ile alakalı bölümlerden mezun nitelikli kişiler olmalıdır.

https://www.hayatiskele.com/