Masa Tipi (Ağır Yük) İskele Sistemi Nasıl Kurulur?

Masa Tipi İskele Sistemi Nasıl KurulurMasa tipi kalıp altı iskele sistemleri, taşıyıcı iskele sistemleridir. Kalıp iskelesi uygulaması ile büyük yükseklikler ve ağır yükler için uygun bir sistemdir. Kolay bir kullanım avantajı sağlayan masa tipi iskele sistemi, standart ekipmanlardan oluştuğu için kolay kurulur.

Hızlı ve kolay bir şekilde kurulum sağlanabilen masa tipi iskele, tekerlekli özel araba ya da vinç ile taşınır. Hızlı bir şekilde montaj ve demontaj özelliği ile vakit kaybı yaşanmadan yüksek işçilik kalitesi sağlar. Aynı zamanda oldukça güvenli bir sistemdir.

Masa Tipi (Ağır Yük) İskele Sistemi

Kiriş ve döşeme altında taşıyıcı eleman olarak tercih edilir. Masa kalıbı iskelesi, merdiven kulesi ve yük iskelesi olmak üzere üç farklı kullanım şekli vardır. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri, döşeme ve kiriş altını teraziye almak için ise 4 yollu ya da “U” başlıklı üst ayar milleri kullanılır.

Masa tipi iskeleyi sökmeden taşıma arabası ya da vinç aracılığı ile hareket ettirmek mümkündür. Panolar, 110-150-180 cm yüksekliğinde, 150 cm genişliğindedir. Türk Standartları Enstitüsü belgeli borulardan üretilen yatay ve diyagonal bağlantıları vardır.

Döşeme altı yük kalıbındaki 3 farklı uygulama stili aşağıdaki gibidir.

  • Herhangi bir alet kullanılmadan kurulup sökülebilen, döşeme ve kiriş altında kullanılan ve vinç ile taşınan serbest iskele sistemi
  • Vinç ile taşınan ve döşemede kullanılan masa tipi iskele sistemi
  • Derin kirişli döşemelerde kullanılan kiriş altına kurulan masaları taşıtıldığı kiriş altı masa tipi iskele sistemi
Masa Tipi İskele Sistemi Kurulumu

Masa tipi kalıp altı iskele, büyük yükseklikler ve ağır yükler için tasarlanmıştır. Bu iskele sistemi, çapraz elemanlar, krikolar, ana çerçeve ve bu elemanları birbirine bağlayan ekipmanlardan oluşur. Fazla elemana ihtiyaç duyulmadan kurulan iskele güvenilir ve kalitelidir.

Masa tipi kalıp altı iskele sisteminin temel elemanı olan ana çerçeveler, çeşitli ölçülerde üretilebilir. Bu sayede birbirinden farklı projelere uygun yükseklikler kolaylıkla çözülür. Ana çerçeveler çapraz elemanlar aracılığı ile birleştirilir. Çapraz parçaların ölçüsü beton kalınlığına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

https://www.hayatiskele.com/